Pågående Projekt

BYGGPROJEKT

2018-10-23. Husgrund, Fristad. Emrahus.

Vi har uppdraget att anlägga grund, körytor, gräsmattor och finplanering i Fristad på ett hus ca 530 kvm, med 6 st lägenheter. Det är en relativt stor byggnad i förhållande till tomtens yta så det är trångt och kräver en del planering för att lyckas få till detta på ett bra sätt för alla parter. Kul med lite extra utmaning!

2018-10-01. Ställverk Gökhem. Lipab AB.

Ett annorlunda projekt som vi ska utföra här. En gammal transformator i tegel ska rivas samt en grund för det nya ställverket anläggas. Det innebär att speciella krav ställs på oss och vår personal vad gäller både utbildningar samt kunskap då det är nära till driftsatt anläggning som absolut inte får skadas.

2018-09-03. Verkstad Bema, Herrljunga.

Vi utför markarbeten för Bemas nya verkstad i Herrljunga. Det ska bli 1100 kvm verkstad samt kontor och ca 3000 kvm asfaltytor. Som brukligt ska det grävas och byggas för dagvatten, spill, el och annat som man behöver till en byggnad.

2018-02-05. Enskilda avlopp. Privatpersoner.

Nu har vi dragit igång med enskilda avlopp igen efter vintern. Vi använder i huvudsak 4evergreens produkter där framförallt markbädd Biorock är en mycket populär produkt och som vi anser vara bra och robust. Det tycker även våra kunder och det är hög efterfrågan på denna avloppslösning vilket är väldigt roligt. Vi har nu installerat över 100 anläggningar med Biorock och det blir fler och fler!  Nu blir det full fart i några månader framöver med dessa projekt.