Pågående Projekt

BYGGPROJEKT

2018-04-16. Exploateringsområde, Vinninga. Lidköpings kommun.

Vi utför all infrastruktur på ett nytt bostadsområde i Vinninga, Lidköping. Det ska byggas avlopp, vatten, dagvatten, el och opto till sex nya tomter. Efter det som ska vara nedgrävt i mark är klart ska vi bygga en gata med asfaltering innan vi lämnar över området till byggarna att starta husbyggnationer. Beställare är Lidköpings kommun.

2018-03-07. Schakt och anläggning nya hus. Kalvsund, Göteborg. Preservo Entreprenad AB.

Vi har fått uppdraget av Preservo att anlägga ca 100 meter va-ledningar, kanalisation el, opto mm samt schakt för tre husgrunder. Det är en mycket speciell arbetsplats vi ger oss i kast med denna gång då Kalvsund är en ö mellan Björkö och Öckerö. Logistiken är en spännande utmaning! Då det är mestadels berg och mycket lite jord på ön så innebär det sprängning för va och kanalisationen i en känslig miljö. Vi är mycket stolta över att få möjlighet att vara med och bidra med vår kunskap i detta mycket speciella projekt!

2018-02-05. Enskilda avlopp. Privatpersoner.

Nu har vi dragit igång med enskilda avlopp igen efter vintern. Vi använder i huvudsak 4evergreens produkter där framförallt markbädd Biorock är en mycket populär produkt och som vi anser vara bra och robust. Det tycker även våra kunder och det är hög efterfrågan på denna avloppslösning vilket är väldigt roligt. Vi har nu installerat över 100 anläggningar med Biorock och det blir fler och fler!  Nu blir det full fart i några månader framöver med dessa projekt.