Pågående Projekt

BYGGPROJEKT

2018-11-20. Industriplan, Ljung. Kryddhuset.

Kryddhuset i Ljung har behov att utöka sin lageryta och vi har fått uppdraget att anlägga en asfalterad hårdgjord yta av 4050 kvm där det ska stå en ny lagerhall samt en truckväg till nya lagerplatsen. Man kan säga att det är ett klassiskt markjobb med mycket schaktvolymer, maskiner, dumprar och lastbilar som slamrar och mullrar!

2018-10-23. Husgrund, Fristad. Emrahus.

Vi har uppdraget att anlägga grund, körytor, gräsmattor och finplanering i Fristad på ett hus ca 530 kvm, med 6 st lägenheter. Det är en relativt stor byggnad i förhållande till tomtens yta så det är trångt och kräver mycket planering för att lyckas få till detta på ett bra sätt för alla parter. Kul med lite extra utmaning!

 

2018-09-03. Verkstad Bema, Herrljunga.

Vi utför markarbeten för Bemas nya verkstad i Herrljunga. Det ska bli 1100 kvm verkstad samt kontor och ca 3000 kvm asfaltytor. Som brukligt ska det grävas och byggas för dagvatten, spill, el och annat som man behöver till en byggnad.

2018-02-05. Enskilda avlopp. Privatpersoner.

Nu har vi dragit igång med enskilda avlopp igen efter vintern. Vi använder i huvudsak 4evergreens produkter där framförallt markbädd Biorock är en mycket populär produkt och som vi anser vara bra och robust. Det tycker även våra kunder och det är hög efterfrågan på denna avloppslösning vilket är väldigt roligt. Vi har nu installerat över 100 anläggningar med Biorock och det blir fler och fler!  Nu blir det full fart i några månader framöver med dessa projekt.