Om Företaget

Eggvena Schakt startade 2001 och är medlem i Maskinentreprenörerna, en garanti för kunskap och kvalitet.

Vi utför allt från små schaktuppdrag åt privatpersoner till stora gps-styrda underentreprenader åt de stora byggföretagen.

När byggföretag anlitar oss handlar vårt arbete till största delen att utföra ett preciserat arbete efter tillhandahållna ritningar. Här kommer vår erfarenhet av samordning med andra yrkesgrupper samt kunskapen hur arbetet ska utföras så effektivt som möjligt in i bilden. Denna typ av uppdrag kräver samarbetsförmåga och förståelse för andra yrkesgruppers behov att ha tillgång till samma arbetsplats. Här gäller det att planera mycket noga så att alla kan arbeta!

När privatpersoner och i viss mån företag anlitar oss måste vi ofta arbeta på ett annat sätt. Inte sällan vill dessa kunder ha hjälp med projektering och idéer. De vet vad de vill ha för slutprodukt, men inte hur de ska komma dit. Här kan vi komma med förslag samt förklara för kunden på ett begripligt sätt. Vi upprättar vid behov både arbetshandlingar samt relationsritningar. Här tycker många kunder att det är tryggt att vi åtar oss uppdrag till fast pris. Naturligtvis jobbar vi även mot löpande pris för de som så önskar.

Vi antar stora som små jobb med samma entusiasm och omtanke om kunden. Vi är inte nöjda innan kunden är nöjd!

Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna, en garanti för kunskap och kvalitet!